CAD-Tekenaars vanaf € 50,- per uur

> laat via dit formulier je zoekprofiel weten en
we nemen telefonisch contact met je op
> of neem direct contact op via 033 369 0243
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Debiteurenbeheer en
Facturen

Debiteurenbeheer en
Facturen

4 Partijen

Hoe werkt het?

De Tekenaar maakt op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en afspraken met de Opdrachtgever een eigen factuur en uploadt deze naar de Teampagina (het systeem van CAD-Tekenaar.com).

Op basis van deze factuur stelt CAD-Tekenaar.com een begeleidend schrijven met betaalinstructie op namens de Tekenaar. Samen met de factuur van de Tekenaar wordt dit gestuurd naar de Opdrachtgever.  Op de betaalinstructie staat de bankrekening van de Stichting vermeldt voor uitbetaling van de factuur.

Wanneer de Opdrachtgever de volledige betaling heeft voldaan naar de bankrekening van de Stichting betaalt de Stichting uiterlijk de eerstvolgende vrijdag de Tekenaar uit. De Tekenaar ontvangt apart een verrekenfactuur waarop staat wat het te ontvangen bedrag is.

Veelgestelde vragen

Waarom is er een Stichting Beheer en incasso geldmiddelen?

We werken vanuit CAD-Tekenaar.com graag op een duurzame, vertrouwde en professionele manier samen met de Tekenaars en Opdrachtgevers. Om dit mogelijk te maken is de Stichting opgericht met het specifieke doel om het onderling betalingsverkeer te beschermen. Het vermogen op de bankrekening van de Stichting bestaat enkel uit factuurbetalingen van opdrachtgevers, waarvan 85% is geoormerkt voor de Tekenaar en 15% is geoormerkt voor CAD-Tekenaar.com VOF. Door gebruik te maken van een aparte entiteit en bankrekening is dit vermogen gescheiden van het vermogen van CAD-Tekenaar.com. Partijen die aanspraak trachten te maken op het vermogen van CAD-Tekenaar.com VOF kunnen daarbij geen aanspraak trachten te maken op het geoormerkte vermogen op de Stichting. Daarmee is het geld wat de Tekenaar toebehoord altijd veiliggesteld in het geval CAD-Tekenaar.com failliet gaat of er schuldeisers zijn.

Blijf ik als Tekenaar mijn Opdrachtgevers factureren zoals gewoonlijk?

Ja, facturatie blijf je doen via de Teampagina. Om je hierin te ondersteunen hebben wij e.e.a. voorgeprogrammeerd in de Teampagina. Zodoende hoef je niet zelf het rekeningnummer van de Stichting de factuur te vermelden. Wanneer je jouw factuur uploadt komt op de kopie factuur naar de Opdrachtgever een duidelijke notitie te staan met betalingsgegevens van de Stichting.

Hoe weet de Opdrachtgever dat hij de betaling naar de Stichting moet doen?

Zoals in de vorige vraag toegelicht. Jouw opdrachtgever krijgt wanneer je de factuur verzendt via de Teampagina een factuur vanuit CAD-Tekenaar.com met jouw gegevens en een kopie van jouw factuur als bijlage. Op de factuur staat duidelijk een betalingsinstructie met het bankrekeningnummer van de Stichting.

Wie verzorgt het debiteurenbeheer, CAD-Tekenaar.com of ikzelf?

Wij nemen het debiteurenbeheer van jou over. Wanneer een factuur is verzonden komt deze in ons ‘trackingsysteem’. Wanneer een betaling uitblijft versturen wij een herinnering en nemen contact om met de Opdrachtgever. Jij hoeft niets meer te doen!

Wie is verantwoordelijk voor het innen van de facturen?

Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het innen van de factuur. CAD-Tekenaar.com neemt niet het debiteurenrisico over.

Weet mijn opdrachtgever dat ik gebruik maak van het debiteurenbeheer via CAD-Tekenaar.com en factuurbetaling via de Stichting?

Ja, de klant is bij de aanvraag op onze website akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staat duidelijk omschreven dat CAD-Tekenaar.com het debiteurenbeheer voert en het factuur betaling geschiedt via de Stichting. Ook bij de intake van de aanvraag van de Opdrachtgever wordt dit besproken. Tevens wordt de Opdrachtgever hier nogmaals over geïnformeerd wanneer de opdracht start.

Wat als mijn opdrachtgever direct op mijn rekening het bedrag voldoet?

Wanneer jouw Opdrachtgever het volledige bedrag voldoet op jouw eigen rekening staat het bedrag nog open in onze administratie. Feitelijk is de Opdrachtgever tot het moment dat wij het volledige bedrag hebben ontvangen in gebreke. Maar dit hoeft geen probleem te zijn. Jij bent verantwoordelijk voor een juiste afhandeling door óf het geld terug te storten naar jouw Opdrachtgever en aan te geven dat het bedrag volgens de betalingsinstructie moet worden voldaan. Óf door het uitstaande bedrag voor het voldoen van de 15% commissie op basis van de verrekeningsfactuur aan ons over te maken. Wanneer wij dit bedrag hebben ontvangen zullen wij de factuur als voldaan beschouwen.

Wanneer wordt de Tekenaar uitbetaald?

Wanneer wij het volledige bedrag van jouw Opdrachtgever hebben ontvangen maakt de Stichting het uitstaande bedrag uiterlijk de eerst volgende vrijdag naar de Tekenaar overgemaakt.Bijvoorbeeld; Een Opdrachtgever maakt op dinsdag het volledige bedrag over. Dan maakt de Stichting op vrijdag het uitstaande bedrag naar de Tekenaar over.

Wat als de Opdrachtgever niet betaald?

Als een Opdrachtgever na meerdere betalingsherinneringen niet betaald is de Opdrachtgever in gebreke. CAD-Tekenaar.com neemt eerst contact op met de Opdrachtgever om erachter zien te komen wat de oorzaak is van wanbetaling. Wanneer de achterliggende oorzaak van het wanbetaler ligt in een dispuut tussen de Tekenaar en de Opdrachtgever, dan zal CAD-Tekenaar.com de factuur teruggeven aan de Tekenaar. Het is aan de Tekenaar om samen met de Opdrachtgever dit dispuut te beëindigen zodat de factuur betaald wordt. In overleg kunnen wij hierin ondersteunen.

Wat zijn de kosten voor het debiteurenbeheer?

Er worden geen kosten voor het debiteurenbeheer in rekening gebracht naar de Tekenaar. De werkzaamheden voor dit debiteurenbeheer door CAD-Tekenaar.com worden bekostigd vanuit de afgesproken commissie.

Meer weten?

Meer informatie over het principe ‘Factoring’ is terug te vinden bij banken, belastingdienst en ondernemingsplatforms als ‘De Ondernemer’.

Vragen?

Mocht je vragen over het debiteurenbeheer van CAD-Tekenaar.com kun e ook contact met ons opnemen via; Info@CAD-Tekenaar.com.

Om duidelijk te krijgen hoe het debiteurenbeheer en de uitbetaling van de facturen in zijn werk gaat bij projecten via CAD-Tekenaar.com geven we een overzicht in de onderlinge samenwerkingen tussen de 4 partijen nl;

CAD-Tekenaar.com - Freelance Tekenaar;
Samenwerking op basis van acquisitie, debiteurenbeheer en ondersteunen bij ondernemingsvraagstukken.

CAD-Tekenaar.com - Opdrachtgever;
Samenwerking op basis van arbeidsbemiddeling.

Tekenaar - Opdrachtgever;
Samenwerking op basis van uit te voeren werkzaamheden conform onderling gemaakte afspraken.

Stichting Beheer en incasso geldmiddelen ten behoeve van CAD-Tekenaar.com (‘de Stichting’):
Een aparte entiteit ten behoeve van beschermd geldverkeer tussen bovengenoemde 3 partijen. De Stichting ontvangt de factuur betaling van de Opdrachtgever en betaalt vervolgens de Tekenaar en CAD-Tekenaar.com VOF uit.