CAD-Tekenaars vanaf € 50,- per uur

> laat via dit formulier je zoekprofiel weten en
we nemen telefonisch contact met je op
> of neem direct contact op via 033 369 0243
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Introductie

CAD-Tekenaar.com is zich ervan bewust dat Tekenaars bedrijfs- en persoonsgegevens met ons deelt endaarmee vertrouwen in ons stelt, dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Vandaar dit Privacybeleid. Het is onzeverantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze notitie laten wij je weten welkepersoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, welke rechten je hebt en hoe wijhiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.Dit Privacybeleid is in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals neergelegdin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Privacybeleid is van toepassing op dediensten van CAD-Tekenaar.com en in het bijzonder het Platform waarin alle bedrijfsactiviteiten plaatsvindenen persoons- en bedrijfsgegevens in worden opgeslagen en gedeeld. Nieuw te ontwikkelen diensten en/ofproducten zullen steeds worden getoetst aan dit Privacybeleid.Door gebruik te maken van het Platform en e-mail verkeer, geef je aan het Privacybeleid te accepteren.

Gebruik van onze dienstverlening/services

Wanneer je je aanmeldt als zelfstandig tekenaar, geïnteresseerd in het uitvoeren opdrachten die
opdrachtgevers uitzetten via CAD-Tekenaar.com, dan vragen we je om persoons- en bedrijfsgegevens te
verstrekken en toestemming te verlenen voor de verwerking daarvan.

Gegevens die worden verwerkt, zijn

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Bedrijfskenmerken als specialisme etc.

Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn
verkregen en worden uitsluitend gebruikt voor dat doel.

Doeleinden waarom wij gegevens verwerken

• Het kunnen aanbieden van passende opdrachten aan tekenaars
• Het in contact brengen van tekenaars en opdrachtgevers onderling
• Het afhandelen en verwerken van facturatie en uitbetaling
• Het beheren van uitgevoerde werkzaamheden/ projecten via CAD-Tekenaar.com
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit Privacybeleid tenzij we van tevoren expliciet de toestemming hiervoor hebben verkregen.

Je privacy rechten

Je hebtte allen tijde recht op inzagein je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht omcorrectie
of verwijderingvan je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).Tevens heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekkingvan je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: info@CAD-
Tekenaar.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CAD-Tekenaar.com neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onderstaande contactpersoon.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
De gegevens worden opgeslagen in de cloud omgeving bij onze Service Provider.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt via een
Verwerkersovereenkomst.

Vragen en feedback

Als er vragen zijn over dit Privacybeleid, kun je contact opnemen met ons via info@CAD-Tekenaar.com